Met dit project wil IJsclub Slochterbosch de baanverlichting verduurzamen door de bestaande lampen te vervangen door ledverlichting.

ijsbaan in de avond

Inleiding
De vereniging IJsclub “Slochterbosch” is opgericht in 1919. Bij de oprichting van de vereniging is ook de ijsbaan aangelegd op een stuk grond behorende bij de Fraeaylemaborg en werd door de vereniging gehuurd van de eigenaar. De ijsbaan wordt nog steeds gehuurd, maar de opstallen zoals de kantine en de verlichting zijn wel in eigendom van de vereniging.

Vanaf de beginjaren is er verlichting op de baan geweest. Het begon destijds met summiere verlichting met houten palen, maar is in de loop van de tijd is het steeds verbeterd.

De huidige verlichting bestaat uit lange metalen palen met armaturen die zorgen voor een goede verlichting. Het past goed in het beschermd dorpsgebied en verlicht alleen de baan en de directe omgeving. Het verkeer, de omwonenden en omgeving buiten de baan ondervinden geen lichtoverlast.

De vereniging heeft op dit moment ruim 400 leden en 13 bestuursleden en verzorgt bij voldoende vorst ijspret voor alle inwoners en leden van de omliggende dorpen.

In dit plan voor het verduurzamen van de verlichting zijn de volgende eisen meegenomen:

  • De verlichting moet sfeervol zijn en niet te fel.
  • Alleen de baan verlichten, niet de hele omgeving of overlast geven.
  • Lage energie- en onderhouds kosten.
  • Toekomst bestendig.

Doel
De verlichting van de IJsbaan robuust en toekomst bestendig maken.

Om energie te besparen is het noodzakelijk om de verlichting te vervangen door duurzame en energiezuinige ledverlichting.

De baanverlichting van de ijsbaan is verouderd en de huidige lampen gebruiken erg veel energie. Ook is de vervanging van een enkele lamp is nu erg duur, omdat er een hoogwerker voor nodig is. Om verlichting te behouden is het helaas wel nodig om uit te voeren. Naast de besparing van energie zal het ook een besparing in toekomstig onderhoud opleveren.

Resultaat

Met dit project wil IJsclub Slochterbosch de baanverlichting verduurzamen door de bestaande lampen te vervangen door ledverlichting. Hiervoor is het volgende nodig:

  • De bestaande masten voorzien van nieuwe led-lampen.
  • Afstellen van de lampen om goede verdeling van het licht te krijgen.
  • De masten die in slechte staat zijn vervangen.
  • Alle masten van nieuwe interne bekabeling voorzien.
  • De masten voorzien van een switch zodat de masten afzonderlijk van elkaar aan of uit te zetten zijn.

Het project wordt deels door een extern bedrijf met expertise uitgevoerd. De werkzaamheden die het toestaan worden door eigen leden en vrijwilligers uitgevoerd, om zo kosten te besparen.

Met goede verlichting op het terrein is het buiten het schaatsplezier, ook mogelijk om het terrein voor andere doeleinden te gebruiken.

Zo wordt het terrein nu al gebruikt voor het jaarlijkse vuurwerk en zou ook gebruikt kunnen worden voor andere (culturele of sport) activiteiten, zoals het afgelopen jaar bij het event “Happen, Stappen en Klappen”.

In de winterperiode waarin de baan open is wordt er samen gewerkt met o.a. de scholen om het sporten op een andere manier dan in een zaal mogelijk te maken.