De vereniging IJsclub “Slochterbosch” is opgericht in 1919. Bij de oprichting van de vereniging is ook de ijsbaan aangelegd op een stuk grond behorende bij de Fraeaylemaborg en werd door de vereniging gehuurd van de eigenaar. De ijsbaan wordt nog steeds gehuurd, maar de opstallen zoals de kantine en de verlichting zijn wel in eigendom van de vereniging.

Vanaf de beginjaren is er verlichting op de baan geweest. Het begon destijds met summiere verlichting met houten palen, maar is in de loop van de tijd is het steeds verbeterd.